SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymateb amodol i'r gyllideb

Money
12 Hydref 2017 

MoneyBydd Cyngor Sir Powys yn parhau i wynebu pwysau ariannol wedi iddo gadarnhau bod y cyngor yn wynebu toriad yn y cyllid y bydd ei dderbyn oddi wrth Lywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.

Rhoddwyd gwybod i'r cyngor ddydd Mawrth 10 Hydref y byddai ei gyllid blynyddol yn cael ei dorri o un y cant yn ystod 2018/19 - dyma un o'r setliadau gwaelaf yng Nghymru.

Dywedodd y Cyng Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Cyllid: "'Dyw cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddoe wedi gwneud dim i leihau'r pwysau ariannol sydd arnom. Mae'r lleihad yn yr arian bydd Powys yn ei dderbyn, ynghyd â gofynion cynyddol ar ein gwasanaethau, yn gwneud yr her o ddarparu gwasanaethau cynaliadwy yn y dyfodol yn fwy anodd.

"Ry'n ni eisoes wedi darganfod arbedion o £8.3m y bydd yn rhaid i ni eu gwneud yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, ond bydd yn rhaid ailystyried ein cynlluniau nawr yn sgil y setliad amodol yma, ochr yn ochr ag awgrym Llywodraeth Lafur Cymru yn torri hyd yn oed yn fwy ar y cyllid y flwyddyn ganlynol.

"Bydd angen amser arnom i ddadansoddi ein setliad amodol er mwyn deal yn llawn beth yw'r goblygiadau i'r cyngor a'n dinasyddion.

"Mae'n anochel, dros y pedair blynedd, y bydd yn rhaid i gynllun ariannol y cyngor ymdrin â rhagor o bwysau. Bydd angen i ni ystyried y setliad a gawn gan Lywodraeth Cymru, sy'n crebachu, yng nghyd-destun ein holl ffynonellau cyllid, gan gynnwys treth y cyngor, wrth i ni ddatblygu ein strategaeth ariannol ochr yn ochr â ffocws dwys fy nghydweithwyr yn y Cabinet a minnau ar ddarparu gwell ddeilliannau i Bowys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu