Lllongyfarchwyd cyfarwyddwr artistig

artistic director
12 Hydref 2017 

artistic directorMae Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys gyda chyfrifoldeb dros y celfyddydau wedi llongyfarch Cyfarwyddwr Artistig Gwyl Llanandras wedi iddo gael ei wobrwyo gyda Medal Aur fawreddog BASCA (Academi Cyfansoddwyr Caneuon, Cyfansoddwyr ac Awduron Prydain) yng Ngwesty'r Savoy yn Llundain yn gynharach y mis hwn.

Mae George Vass wedi bod yn Gyfarwyddwr Artistig yr wyl ers 1992 ac fe'i dewiswyd am wobr BASCA oherwydd ei gefnogaeth i gyfansoddwyr byw a cherddoriaeth Brydeinig gyfoes,  gan sicrhau fod comisiynau newydd yn derbyn cefnogaeth ariannol mawr ei angen. Roedd enillwyr gwobrwyon eraill eleni yn cynnwys y gantores, Emile Sande MBE a Martyn Ware, aelod sylfaenu'r bandiau The Human League a Heaven 17.

Mae'r Cynghorydd Rachel Powell wedi rhoi clod i George am ei gamp: "Rwy'n cael fy synnu'n gyson gan y doniau aruthrol sydd i'w gweld yma ym Mhowys. Dengys y wobr pa mor fawr ei barch yw George o fewn y proffesiwn cerddorol, nid yn unig am ei gefnogaeth i gyfansoddwyr cyfoes a'u cerddoriaeth, ond hefyd am ei waith fel curadur Gwyl Llanandras a'i waith fel arweinydd."

"Mae ef wedi ymddangos mewn nifer o brif neuaddau cyngerdd a gwyliau'r DU, ynghyd ag arddangos ar BBC Radio 3 a chael oddeutu 35 o recordiadau masnachol i'w enw. Rydym yn falch iawn ohonot ti, George," ychwanegodd y Cyng. Powell. 

Heblaw am ei waith yn Llanandras, mae George hefyd yn Gyfarwyddwr Artistig presennol Opera Nova Music a Cherddorfa Nova, Cyfarwyddwr Cerddorol Cymdeithas Gorawl St Albans a Chadeirydd Cymdeithas Gwyliau Celfyddydol Prydain.

Dywedodd Mr Vass:  "Rwy'n teimlo anrhydedd gwirioneddol i fod wedi derbyn Gwobr Medal Aur BASCA. Mae'n wych cael cydnabyddiaeth gan aelodau fy mhroffesiwn ar gyfer yr holl waith newydd yr wyf wedi'i gyflwyno a'i gomisiynu dros y 40 mlynedd diwethaf."

Mae gwyl y flwyddyn nesaf i'w chynnal rhwng 23 a 28 Awst a gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion ar https://presteignefestival.com.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu