gwelededd ddewislen symudol Toggle

Ymagweddau'n Seiliedig ar Gryfderau

Darparwyd gan Autism Wellbeing

Yn y cwrs hwn bydd cyfranogwyr yn archwilio ymagweddau'n seiliedig ar gryfderau, cymryd risgiau cadarnhaol, a gweithio mewn partneriaeth a chydweithio. 

Bydd cyfranogwyr yn cael eu hannog i archwilio ffyrdd ymarferol y gall hyn lywio eu hymarfer a gwella bywydau'r bobl maen nhw'n eu cefnogi.

Dyddiadau

  • 8 Chwefror 2024, 9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau