SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwobr y 'British Council' i ysgol uwchradd Powys

school
17 Hydref 2017 

schoolMae Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Addysg wedi llongyfarch Ysgol Uwchradd Crughywel am dderbyn Gwobr Ysgol Ryngwladol y British Council.

Rhoddir y wobr i ysgolion i gydnabod eu gwaith yn dod â'r byd i'r ystafell ddosbarth.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Mae'r wobr hon yn dangos fod ysgol wledig fel Crughywel yn gallu ehangu gorwelion y dysgwyr.  Mae'n braf gweld gwaith rhagorol fel hyn yn cael ei gydnabod gan y British Council."

Mae Gwobr Ysgol Ryngwladol yn dathlu cyraeddiadau ysgolion sy'n gwneud gwaith rhagorol ym maes addysg ryngwladol.  Mae maethu agwedd ryngwladol yn y cwricwlwm wrth wraidd gwaith y British Council gydag ysgolion, fel bod pobl ifanc yn ennill y sgiliau a'r ddealltwriaeth ddiwylliannol sydd eu hangen i fyw a gweithio yn yr oes sydd ohoni.

Mae gwaith rhyngwladol Ysgol Uwchradd Crughywel wedi cynnwys staff a myfyrwyr yn gweithio mewn ysgolion ar draws Ewrop, Tsieina a De Affrica, yn ogystal â chroesawu ymwelwyr Ewropeaidd i Grughywel yn aml.

Jackie Parker yw Pennaeth yr ysgol ac fe groesawodd y wobr gan ddweud: "Mae'r wobr hon yn hollbwysig i ni i sicrhau bod ein myfyrwyr a'n staff yn gallu datblygu gwerthfawrogiad o ddysgu o safon fyd-eang ac i ystyried ein hunain yn ddinasyddion byd-eang."

Ychwanegodd Syr Ciaran Devane, Prif Weithredwr y British Council: "Mae gwaith rhyngwladol neilltuol yr ysgol wedi arwain at ennill y wobr fawreddog hon.  Mae'r Wobr Ysgol Ryngwladol yn gyfle gwych i ysgolion ddangos eu gwaith pwysig wrth ddod â'r byd i'r ystafell ddosbarth."

"Mae gwreiddio agwedd ryngwladol yn addysg y plant yn sicrhau eu bod yn ddinasyddion byd-eang go iawn ac yn eu helpu i baratoi am fywydau a gyrfaoedd llwyddiannus mewn economi sy'n dod yn fwyfwy fyd-eang," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu