SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Erlyn gwraig o Aberhonddu am droseddau gwastraff o'r ty

Black bin bags
18 Hydref 2017 

Black bin bagsMae gwraig o Aberhonddu'n wynebu dirwy o dros £600 am fethu cael gwared ar wastraff o'r ty yn gywir, ar ôl cael ei herlyn gan Gyngor Sir Powys. 

Mae'r cyngor yn rhybuddio trigolion y gallan nhw hefyd gael eu herlyn os byddan nhw'n methu cael gwared ar eu gwastraff yn y dull cywir.

Plediodd Ms Charlene Howland, Uplands, Aberhonddu'n euog yn Llandrindod ddydd Mercher 11 Hydref am fethu gwneud ei dyletswydd statudol i gael gwared ar wastraff yn y dull cywir, gan felly gael ei herlyn gan dîm Diogelu'r Amgylchedd.

Cafodd ei herlyn dan Adran 34 (2A) Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Clywodd Ynadon bod tîm Diogelu'r Amgylchedd wedi derbyn cwyn nôl ym mis Chwefror 2017 bod tua 30 o sachau duon o sbwriel wedi'u gadael ger llwybr troed y tu cefn i'r Struet yn Aberhonddu.

Yn dilyn ymchwiliad gan swyddogion diogelu'r amgylchedd, cafwyd hyd i ohebiaeth gydag enw a chyfeiriad Ms Howland yn y sachau.

Cafodd Ms Howland ddirwy o £120 a'i gorchymyn i dalu £500 o gostau a £30 o ordal i ddioddefwyr, sef cyfanswm o £650.

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Wilkinson, Aelod o'r Cabinet ar faterion Diogelu'r Amgylchedd: "Mae dyletswydd statudol ar aelwydydd i gael gwared ar eu gwastraff yn y dull cywir.  Os na, gall hyn arwain at dipio anghyfreithlon sy'n costio'n ddrud i drethdalwyr.

"Gobeithio bydd yr achos hwn yn procio preswylwyr i gael gwared ar eu gwastraff yn y dull cywir.  Bydd y rhai sy'n herio'r gyfraith yn cael eu herlyn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu