gwelededd ddewislen symudol Toggle

Dementia ac Ymddygiad sy'n Herio

Darparwr: Keith Jones JMG Training and Consultancy

Canlyniadau Dysgu:

  • Diffinio'r term ymddygiad sy'n herio.
  • Trafod pam bod yr ymddygiadau yma yn fwy cyffredin mewn unigolion yn byw gyda dementia.
  • Archwilio technegau a gall lleihau achosion o'r ymddygiadau hyn.
  • Cynllunio technegau rhagweithgar i leihau effaith o'r ymddygiadau.
  • Trafod techneg tawelu'r dyfroedd pan fydd sefyllfa yn dirywio.

Dyddiadu

  • 28 Medi 2023, 9.30am - 4.30pm
  • 14 Chwefror 2024, 9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau