gwelededd ddewislen symudol Toggle

Dulliau Gwybodus am Drawma

Darperir gan Autism Wellbeing

Yn y cwrs hwn, mae cyfranogwyr yn dysgu am yr ymennydd sy'n datblygu, effaith trawma a'r strategaethau ymdopi y gall unigolion eu defnyddio.

Defnyddir astudiaethau achos a chynigir strategaethau a syniadau i gyfranogwyr i'w defnyddio yn eu hymarfer gwaith.

Dyddiadu

  • 26 Hydref 2023, 9.30am - 4.30pm
  • 7 Mawrth 2024, 9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau