gwelededd ddewislen symudol Toggle

Sgiliau Ymyrraeth Hunanladdiad Cymhwysol ASIST

Darperir gan Lwybrau Newydd

Hyfforddiant Sgiliau Ymyrraeth Hunanladdiad Cymhwysol(ASIST)

Mae ASIST yn weithdy rhyngweithiol deuddydd mewn cymorth cyntaf hunanladdiad. Mae ASIST yn dysgu cyfranogwyr i adnabod pryd y gall rhywun fod mewn perygl o hunanladdiad a gweithio gyda nhw i greu cynllun a fydd yn cefnogi eu diogelwch ar unwaith.

Nid oes angen unrhyw hyfforddiant ffurfiol ar gyfranogwyr i fynychu'r gweithdy - gall unrhyw un ddysgu a defnyddio ASIST.

Bwriadau a Nodau

Yn ystod y gweithdy deuddydd, mae cyfranogwyr ASIST yn dysgu sut i:

  • Ddeall y ffyrdd y mae agweddau personol a chymdeithasol yn effeithio ar farn am hunanladdiad ac ymyriadau
  • Darparu arweiniad a chymorth cyntaf hunanladdiad i berson sydd mewn perygl mewn ffyrdd sy'n bodloni eu hanghenion diogelwch unigol
  • Nodi elfennau allweddol cynllun diogelwch hunanladdiad effeithiol a'r camau gweithredu sydd eu hangen i'w roi ar waith
  • Gwerthfawrogi gwerth gwella ac integreiddio adnoddau atal hunanladdiad yn y gymuned yn gyffredinol
  • Cydnabod agweddau pwysig eraill ar atal hunanladdiad gan gynnwys hybu bywyd a hunanofal

Hyfforddwyr ASIST

Mae gweithdai ASIST yn cael eu hwyluso gan o leiaf ddau hyfforddwr cofrestredig sydd wedi cwblhau cwrs Hyfforddiant i Hyfforddwyr (T4T) pum niwrnod.

Dyddiadu

 

  • 13 a 14 Gorffennaf 2023, 9.00am - 5.00pm, Neuadd Canolfan Subud, Banc y Gamlas, Aberhonddu LD3 7HH
  • 10 a 11 Hydref 2023, 9.00am - 5.00pm, NPTC, Theatr Hafren, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd SY16 4HU

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau