Carno a Glantwymyn

classroom
19 Hydref 2017 

classroomMae cais gan Gabinet y Cyngor Sir Powys i Raglen Cyfalaf Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru i gefnogi'r ffederasiwn cyfrwng Cymraeg yng ngogledd y sir yng Nglantwymyn, Carno a Llanbrynmair wedi cael sêl bendith ffurfiol Llywodraeth Cymru gan sicrhau buddsoddiad o dros £2.8 miliwn.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Mae hwn yn gam pwysig ymlaen at roi'r ysgol sydd ei hangen ar deuluoedd Carno.  Mae'r ffederasiwn o'r tair ysgol yn llwyddiant mawr, sy'n dangos manteision cydweithio.  Bydd cydweithio rhwng ysgolion yn nodwedd amlwg ar addysg ym Mhowys yn y dyfodol, sy'n golygu y gall yr Awdurdod fuddsoddi nid yn unig mewn ysgolion tref mawr ond hefyd mewn ysgolion pentref sy'n gwasanaethu ein cymunedau gwledig."

Cyflwynodd y Cabinet y cais dros yr haf eleni ar ôl clywed nad oedd cyflwr adeiladau'r tri safle'n ddigon da, ac yn benodol yng Ngharno a Glantwymyn nad oeddynt yn addas a bod angen buddsoddiad sylweddol i godi'r safon.

Bydd Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys yn ariannu'r cynlluniau 50/50.  Bydd y cynlluniau gwerth £2.8m.  Bydd adeilad parhaol yn cael ei adeiladu ger y ganolfan gymuned yng Ngharno yn lle'r ystafelloedd dosbarth symudol.  Bydd yr adeilad newydd hefyd yn derbyn £500,000 o nawdd gan Gymdeithas Hamdden Carno, a roddwyd gan Ymddiriedolaeth Fferm Wynt Carno.

Bydd y gwaith yn Ysgol Glantwymyn yn cynnwys toiledau newydd i'r anabl, lle gweinyddol newydd i wella mesurau diogelu a gwella'r maes parcio a lle gollwng y plant ac ardal gemau aml-ddefnydd. 

Er bod cais wedi ei gyflwyno am fân-waith adnewyddu yn Ysgol Llanbrynmair, cafodd ei wrthod gan Lywodraeth Cymru oherwydd cyflwr da yr adeilad sy'n cwrdd â safonau Bwletin Adeiladau '99.  Fodd bynnag, mae cynllun yn cael ei lunio i ddatblygu ardal wedi'i neilltuo ar gyfer blynyddoedd cynnar a fydd yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Powys.

Mae'r ffederasiwn wedi bod ar waith ers 2014 gydag un corff llywodraethu, un tîm arweinyddiaeth a Phennaeth newydd, gyda 157 o ddisgyblion ar draws y tri safle.

Mae ceisiadau cynllunio ar gyfer prosiectau Carno a Glantwymyn wedi'u cyflwyno'n barod, gyda'r nod o fod ar y safle erbyn mis Mawrth 2018. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu