EWCH YN WYRDD gyda bilio di-bapur ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cefnogaeth i Gydlynwyr Teuluoedd

Bydd ein Cefnogaeth i Gydlynwyr Teuluoedd (a enwyd yn flaenorol yn Gydlynwyr Tîm o Amgylch y Teulu) yn debygol o fod y person cyntaf o'n tîm a fydd yn siarad gyda chi am eich anghenion cefnogi.

O'r adeg y daw'r atgyfeiriad i'r tîm Cymorth Cyntaf, bydd cydlynydd yn sicrhau eu bod yn archwilio'n llwyr beth yw anghenion cefnogi'r teulu, i sicrhau eu bod yn derbyn y gwasanaeth cywir.

Lle y byddai cyfarfodydd cefnogi Cymorth Cynnar yn ddefnyddiol, y cydlynwyr yw'r man cyswllt i deuluoedd, plant a phobl ifanc ynghyd ag asiantaethau megis addysg, iechyd a gwasanaethau gwirfoddol sy'n darparu cefnogaeth. Mae hyn yn siŵr o wneud pawb yn eglur am gynllun cymorth cynnar y teulu.


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu