Tîm o Amgylch y Teulu

Mae pawb angen ychydig bach o gymorth ychwanegol o bryd i'w gilydd a gall y Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) helpu. Mae TAT yn ffordd o ddod o hyd i ba gymorth ychwanegol sydd ei angen o bosibl ar eich teulu a sut orau i'w gynnig. 

Sut allwn ni helpu?TAF logo

Gallwn helpu gyda sawl agwedd ar fywyd megis:

  • Pwysau a phroblemau magu plant
  • Perthnasoedd teuluol anodd
  • Mynediad at chwaraeon, cyfleoedd chwarae a gweithgareddau eraill
  • Gwella hunanhyder eich plentyn
  • Delio gydag adegau o newid
  • Cysylltu gydag ysgol neu gymryd rhan mewn hyfforddiant

Sut i gael help

Mae'n dechrau gyda thrafodaeth rhyngddoch chi a rhywun megis ymwelydd iechyd, athro/athrawes, gweithiwr ieuenctid, nyrs ysgol neu weithiwr iechyd meddwl.

Gyda'ch gilydd, rydych yn defnyddio asesiad Plentyn a Theulu (CAF) i helpu nodi'r gefnogaeth y byddwch ei hangen a phwy a all eich helpu i'w derbyn. Mae eich gweithiwr yn anfon copi o'r asesiad CAF atom ni fel y gallwn symud ymlaen gyda phethau.

Eich swyddog Cyswllt Teulu yw'r prif gyswllt rhyngddoch chi a'ch tîm ac mae'n arwain eich cyfarfodydd. Gallwch ddewis pwy ddylai eich Cyswllt Teulu fod. Yn y cyfarfod TAT cyntaf, byddwch chi a'ch tîm yn cytuno ar gynllun gweithredu gyda'ch gilydd.

Bydd y cynllun yn cael ei adolygu yn ystod y cyfarfodydd adolygu TAT tan y byddwch yn hapus nad oes angen cymorth arnoch bellach. Mae eich Cyswllt Teulu yn sicrhau fod yr hyn a gytunir gan y Tîm yn digwydd mewn gwirionedd a'ch bod yn cael eich cefnogi'r holl ffordd.

Grwp mwy yw'r Panel TAT sy'n cynnwys yr holl wasanaethau gwahanol sy'n gweithio gyda'r Tîm o Amgylch y Teulu. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd ac yno i helpu os oes angen unrhyw gefnogaeth ychwanegol neu syniadau newydd

Os byddwch yn dewis defnyddio'r panel, yna gall eich Swyddog Cyswllt Teulu fynd i'r cyfarfod panel ar eich rhan. Mae croeso i chi fynychu hefyd, petaech yn dymuno. Gallwch hefyd ofyn am eithrio unrhyw asiantaeth benodol o'r panel hefyd.


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu