SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bod yn ofalwr maeth

Being a Foster Carer

Mae pobl o bob cefndir yn dod yn ofalwyr maeth - bydd angen ystafell wely sbâr arnoch, ymrwymiad i blant, amser i'w gynnig, egni, parodrwydd i ddal ati pan fydd pethau'n anodd, y gallu i edrych ar yr ochr olau yn hytrach na'r ochr dywyll ac i fod yn barod i gael hwyl.

Trwy ddod yn ofalwr maeth byddwch yn rhoi'r cyfle i blant a phobl ifanc Powys i aros yn eu sir.  Ein gofalwyr yw asedau mwyaf gwerthfawr y Gwasanaeth Maethu ac rydym yn addo eich trin yn deg a gyda pharch. 

Bydd y broses asesu yn agored ac yn onest a byddwn yn parchu cyfrinachedd y wybodaeth byddwch yn ei rhannu gyda ni.  Bydd ein staff yn gweithio gyda chi i'ch paratoi chi a'ch teulu ar gyfer y dasg o'ch blaen.

 

 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: fostering@powys.gov.uk
  • Ffon: 0800 22 30 627
  • Cyfeiriad: The Park, Newtown, Powys, SY16 2NZ (Gogledd)
  • Cyfeiriad: Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, Powys, LD3 7HR (De)

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu