Toglo gwelededd dewislen symudol

Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Sut i hawlio tâl?

How to claim rewards

Rydym eisiau ei wneud mor gyfleus ag sy'n bosibl i chi hawlio tâl. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch ddechrau ailgylchu naill ai yn y cartref neu 'wrth i chi fynd ar eich hynt'!

Gallwch hawlio 10c am bob cynhwysydd perthnasol sy'n cael ei ailgylchu'n gywir. Pan fydd eich balans yn cyrraedd £5.00*, fe fydd yr Ap yn rhoi gwybod i chi fel y gallwch dderbyn eich tâl. Dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir. 

* Canfyddwch mwy am Amodau a Thelerau y treial.

Ailgylchu yn y cartref (mae angen ffonau clyfar)

 1. Gosodwch y labeli sydd yn y pecyn gwybodaeth a ddaw drwy'r post ar y tu allan i'ch biniau ailgylchu. Cadwch y sticer dan do rywle cyfleus.
 2. Gan ddefnyddio eich ffôn clyfar, sganiwch unrhyw un o'r labeli ailgylchu a ddarparwyd. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar eich ffôn i gofrestru am gyfrif Sganio|Ailgylchu|Gwobr.
 3. Ar ôl cofrestru sganiwch unrhyw un o'r labeli ailgylchu gan ddefnyddio eich ffôn clyfar.
 4. Sganiwch y cod QR (sticer 10c) ar y cynhwysydd diod ac yna ei ailgylchu yn ôl eich arfer.
 5. Ail-adroddwch gam 4 am bob cynhwysydd diod gwag yr ydych am ei ailgylchu. Gallwch hawlio 10c am bob cynhwysydd sy'n cael ei ailgylchu.
 6. Gosodwch eich blychau ailgylchu allan ar gyfer y casgliad yn ôl yr arfer. Byddwn yn credydu eich cyfrif gyda 10c am bob eitem sydd wedi ei hailgylchu'n gywir.

Ailgylchu 'Wrth i Chi Fynd ar eich Hynt' - Biniau cymunedol (Mae angen ffonau clyfar)

Gallwch ddefnyddio'r biniau cymunedol a leolir yn y mannau canlynol:

 • Maes parcio ALDI, Y Watton, Rich Way
 • Sgwâr Bethel (y tu allan i Greggs)
 1. Sganiwch y cod QR ar y bin i agor yr ap ar eich ffôn.
 2. Yna pwyswch eicon y bin ar y sgrin.
 3. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar eich ffôn i gyflwyno eich cynhwysydd(ion) diod a hawlio tâl. 

Rhaid i'r cynhwysyddion fod yn wag (dim hylif).

NID yw gwydr yn cael ei dderbyn yn y biniau cymunedol. Dim ond adref y gellir ailgylchu cynhwysyddion gwydr perthnasol.

 

Ailgylchu 'wrth fynd ar eich hynt' - Peiriannau awtomatig (Nid oes angen ffôn clyfar)

Lleolir peiriannau awtomatig yn y lleoliadau hyn:

 • Canolfan Hamdden Aberhonddu
 • Morrisons

Sganiwch y cod QR ar eich cynhwysydd(ion) gan ddefnyddio'r peiriant a dilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrîn. Fe fyddwch yn cael opsiwn i roi arian ar eich cyfrif (bydd angen ffôn clyfar i wneud hyn) neu gymryd tocyn arian parod, a phe dymunir, gellir rhoi hwn i elusen (nid oes angen ffôn clyfar ar gyfer yr opsiwn yma).

Gellir defnyddio tocynnau o'r peiriant awtomatig yn y ganolfan hamdden yng nghaffi'r canolfan hamdden.

Gellir defnyddio tocynnau o'r peiriant awtomatig yn Morrisons yn siop Holland a Barrett.

Rhaid i gynhwysyddion fod yn wag (dim hylifau).

NI DDERBYNNIR gwydr yn y peiriannau awtomatig. Gellir ailgylchu cynwysyddion gwydr perthnasol o'ch cartref yn unig.

Ailgylchu 'Wrth i Chi Fynd ar eich Hynt' - Dychwelyd cynhwysyddion dros y cownter (Dim angen ffôn clyfar)

Gallwch ddychwelyd eich cynhwysydd/ cynhwysyddion diodydd i:

 • Holland and Barrett, Sgwâr Bethel
 • Premier (Brecon Convenience), Stryd Fawr
 • SPAR, Bryn De Winton

Rhaid i gynhwysyddion fod yn wag (dim hylif).

NID yw gwydr yn cael ei dderbyn. Dim ond adref y gellir ailgylchu cynhwysyddion gwydr perthnasol.