Toglo gwelededd dewislen symudol

Sganio | Ailgylchu | Gwobr - Pa eitemau ac sy'n gymwys am wobr?

Which items are eligible for a reward

Gan mai treial yw hwn, dim ond cynhwysyddion diodydd penodol fydd yn cael eu cynnwys. Dim ond cynhwysyddion sy'n cynnwys y cod QR unigryw (sticer 10c) y gellir eu defnyddio i gael tâl.

Chwiliwch am y labeli hyn ar eich cynhwysydd/cynhwysyddion diodydd 

scan recycle reward sticker

Wedi eu cynnwys yn y treial

  • Poteli plastig PET *

Poteli yw'r rhain gyda'r symbol canlynol 

PET plastics icon

e.e., diodydd ysgafn, poteli dŵr, suddion ffrwythau a llysiau (cynhyrchion hir oes), llaeth a dewisiadau arall i laeth (cynhyrchion hir oes), diodydd brecwast (cynhyrchion hir oes), suddion un defnydd, smwddis, diodydd llaeth (wedi'u hoeri), diodydd egni a fitaminau, cymysgwyr, megis tonig a dŵr soda

  • Diodydd ysgafn mewn caniau alwminiwm a dur *
  • Poteli gwydr yn cynnwys diodydd di-alcohol * (gellir ailgylchu'r rhain gan ddefnyddio eich gwasanaeth casglu ymyl y ffordd)
  • Cartonau o'r math Tetra Pak *

* Wedi'u pacio mewn cynhwysyddion 50ml hyd at 2L.

Heb eu cynnwys yn y treial

  • Pecynnau diodydd niferus a phecynnau arbennig
  • Diodydd alcoholig
  • Cynnyrch babanod
  • Cynnyrch llaeth ffres a suddion wedi'u hoeri (ac eithrio cynnyrch un defnydd)
  • Cordialau/ diodydd i'w gwanhau ar gyfer eu hyfed
  • Eitemau nad ydynt mewn pecynau plastifg PET, caniau, gwydr neu gartonau e.e., HDPE, PP

Cofiwch

Hyd yn oed os nad yw eich cynhwysydd wedi'i gynnwys yn y treial, gallwch barhau i ailgylchu eich poteli gwydr, poteli plastig a chaniau fel arfer yn eich blychau ailgylchu ymyl y ffordd. Mae'r treial hwn yn golygu y byddwch yn derbyn tâl am rai ohonynt yn unig.

Am restr lawn o'r eitemau a dderbynnir ym mhob un o'ch blychau ailgylchu ymyl y ffordd, edrychwch ar Sut i gael gwared o ailgylchu a sbwriel (cartref)