Camau Nesaf

Ar ddiwedd y broses, bydd un o'r pethau hyn yn digwydd:

Bydd eich plentyn yn aros gyda chi dan gytundeb newydd ynglyn â sut y byddwch yn gofalu amdano. Os ydych yn cadw at y cytundeb, dylai eich plentyn aros gyda chi. Os nad ydych yn cadw at y cytundeb, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi fynd yn ôl i'r llys a gallai eich plentyn fynd i dderbyn gofal.

Neu

Bydd eich plentyn yn symud i mewn gyda chyfaill neu aelod o'r teulu. Gallai hynny fod am gyfnod byr i'ch helpu chi i wneud newidiadau yn eich bywyd, er mwyn i chi allu gofalu am eich plentyn yn well, neu fe allai fod yn sefyllfa barhaol.

Neu

Bydd eich plant yn mynd i dderbyn gofal. Os na allwch chi gytuno ar sut y byddwch yn newid y ffordd rydych chi'n gofalu am eich plentyn, ac nid oes cyfaill nac aelod addas o'r teulu ar gael, yna bydd y llys yn dweud wrthym am ddod o hyd i rywle i'ch plentyn fyw. Bydd hyn naill ai gyda Gofalwr maeth neu mewn cartref plant. Gallai hynny fod am amser hir, sawl mis o bosibl, hyd nes y bydd y llys yn penderfynu a all y plentyn fyw gyda chi, neu a oes angen iddo fyw gyda rhywun arall.

Neu

Os bydd eich plentyn yn mynd i dderbyn gofal, byddwn yn parhau i gydweithio â chi er mwyn i'ch plentyn allu dychwelyd, ond bydd adeg yn dod pan fydd yn rhaid i ni wneud penderfyniad am ddyfodol eich plentyn. Os na all eich plentyn ddychwelyd atoch chi, y dewisiadau eraill sydd ar gael yw eu bod yn parhau i fyw mewn gofal maeth yn y tymor hir, neu'n cael eu mabwysiadu, yn aros gyda ffrind neu aelod arall o'r teulu dan Orchymyn Preswyliad neu Orchymyn Gwarchodaeth Arbennig, neu'n byw mewn Cartref Plant.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu