Toglo gwelededd dewislen symudol

Sganio | Ailgylchu | Gwobr- Sut mae'n gweithio

How it works

Mae codau QR unigryw yn cael eu creu a'u gosod ar bob cynhwysydd diodydd dilys.

Yna bydd aelwydydd Aberhonddu yn defnyddio Ap ar-lein i gofnodi eu hailgylchu a hawlio gwobrau trwy sganio'r codau QR ar eu cynhwysydd/cynhwysyddion diodydd, naill ai yn y cartref neu mewn mannau ailgylchu dynodedig.

Caiff trafodion eu cofnodi a bydd gwobrau'n cael eu prosesu.

Mae'r cod QR unigryw yn sicrhau y gellid ond defnyddio pob cynhwysydd unwaith i hawlio tâl.