Toglo gwelededd dewislen symudol

Ysgol Bro Caereinion

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynigion i newid categori iaith Ysgol Bro Caereinion.

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar y cynigion canlynol:

  • I wneud addasiad rheoledig i newid cyfrwng y dysgu yn Ysgol Bro Caereinion i gyfrwng Cymraeg.
  • Byddai hyn yn cael ei gyflwyno'n raddol, fesul blwyddyn, gan ddechrau efo Derbyn a Blwyddyn 7 ym mis Medi 2025.

Mae'r ymgynghoriad yn cael ei gynnal yn unol â'r Côd Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 19 Hydref 2023 a bydd yn gorffen ar 7 Rhagfyr 2023.

 

Gwneud ymateb

I ymateb i'r ymgynghoriad gallwch:

 

Dogfennaeth Ymgynghori

Mae copïau papur o'r ddogfen ar gael trwy gysylltu efo'r Tîm Trawsnewid Addysg gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma