Toglo gwelededd dewislen symudol

Grant Twf Busnes

Safonau'r Gymraeg

Mae Hysbysiad Cydymffurfiaeth Safonau'r Gymraeg yn gosod gofyniad statudol ar Gyngor Sir Powys i sicrhau bod pob grant y mae'n ei ddyfarnu yn cael effaith gadarnhaol ar gyfleoedd i unigolion ddefnyddio'r Gymraeg, ac nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr nodi eu hymrwymiadau i'r Gymraeg yn eu hateb i'r cwestiynau ar y ffurflen gais ac, unwaith y cytunir arnynt gyda'r swyddog grant, byddant yn cael eu cynnwys fel telerau ac amodau ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.