Toglo gwelededd dewislen symudol

Grant Twf Busnes

Sut i wneud cais

Cyn i ni ofyn i chi wneud cais llawn, bydd angen i chi gyflwyno datganiad o ddiddordeb sy'n amlinellu eich cynnig busnes a'ch costau. Bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

  • Eich manylion
  • Manylion y busnes a disgrifiad o'i brif weithgaredd
  • Costau prosiect dangosol
     
  • Manylion unrhyw arian/cyllid ychwanegol

Gallwch ddod o hyd i'r ffurflen yn y ddolen isod

Ffurflen Mynegi Diddordeb Grant Twf Busnes Powys Ffurflen Mynegi Diddordeb