Toglo gwelededd dewislen symudol

Dweud eich dweud ar gyfleoedd dydd

Image of people chatting in a community centre

24 Hydref 2023

Image of people chatting in a community centre
Mae ymarfer ymgysylltu ledled y sir ynghylch y cyfleoedd dydd sydd ar gael ar draws Powys wedi dechrau, yn ôl y cyngor sir.

Ar hyn o bryd mae cyfleoedd dydd amrywiol ar gael yn y sir. Yn eu plith mae:

  • Canolfannau dydd ar gyfer pobl hŷn ac oedolion gydag anableddau dysgu.
  • Sefydliadau annibynnol sy'n darparu gweithgareddau ar gyfer oedolion gydag anghenion gofal a chymorth penodol, megis caffis Dementia, grwpiau chwaraeon Integredig, a sesiynau lles.
  • Gweithgareddau sydd ar agor i bawb lle gall pobl fynd gyda neu heb gymorth.

Dywed y Cyng. Sian Cox, Aelod y Cabinet ar gyfer Powys Ofalgar: "Gwyddom fod ein llesiant yn dibynnu ar ystod o bethau, sy'n amrywio ychydig o unigolyn i unigolyn, ond yn ei hanfod sy'n golygu teimlo fod bywyd yn werth chweil, teimlo'n werthfawr, yn rhan o rywbeth a gyda rheolaeth dros ein bywydau. Dylai'r cyfleoedd dydd gyfrannu at yr agweddau hyn ar lesiant.

"Gwyddom o sgyrsiau a gafwyd gyda llawer iawn o bobl ledled Powys y gall ein cyfleoedd dydd wneud cyfraniad mwy arwyddocaol i sicrhau fod bywyd yn werth chweil. Bydd y prosiect ymgysylltu hwn yn ystyried, gyda chi, sut y gellir gwneud hyn.

"Rwyf yn annog unrhyw un sy'n defnyddio ein cyfleoedd dydd, neu sydd wedi eu defnyddio yn y gorffennol, a'u teuluoedd, gofalwyr a rhwydweithiau cymorth ehangach, i gymryd rhan. Rydym yn awyddus i ddeall beth sy'n bwysig ichi, beth sy'n gweithio'n effeithiol yn barod, a beth yn union y byddai 'gwell' yn ei olygu ichi, wrth inni gydweithio tuag at gyfleoedd dydd cydradd, cynhwysol ac uchel eu safon, ar draws Powys."

Am ragor o fanylion ac i gyfrannu at yr ymarfer ymgysylltu ar-lein yma, ewch i: https://www.dweudeichdweudpowys.cymru/adolygiad-cyfleoedd-dydd

Mae copïau caled o'r arolwg ar gael i'w casglu o'ch llyfrgell leol, ac ar ôl ei lenwi, gellir ei roi i aelod o staff mewn un o Lyfrgelloedd Powys; fel arall, gellir ei sganio a'i ebostio yn ôl i: haveyoursay@powys.gov.uk.

Y dyddiad olaf i dderbyn ymatebion yw dydd Llun 11 Rhagfyr 2023.

Os byddai'n well gennych gofnodi eich sylwadau ar y cyfleoedd dydd wyneb yn wyneb, byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu ar hyd a lled y sir yn ystod mis Tachwedd 2023: 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Llun 13 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd Coed Isaf, Y Trallwng

6.00pm -7.00pm

Ysgol y Trallwng, Y Trallwng

Dydd Mawrth 14 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd y Llys, Llandrindod

6.00pm - 7.00pm

Y Ganolfan Gelf, Llandrindod

Dydd Mercher 15 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd Arosfa, Aberhonddu

6.00pm - 7.00pm

Y Gaer, Aberhonddu

Dydd Iau 16 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd Maesywennol, Llanidloes

Dydd Gwener 17 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd Y Parc, yn y Llyfrgell, Y Drenewydd

Dydd Llun 20 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd, Ystradgynlais

6.00pm - 7.00pm

Y Llyfrgell, Ystradgynlais

Dydd Mawrth 21 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd Sylfaen, Llanidloes

6.00pm - 7.00pm

Ysgol Uwchradd Llanidloes

Dydd Mercher 22 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd Castell Y Dail, Y Drenewydd  *Mae'r digwyddiad hwn wedi cael ei chanslo.*

6.00pm - 7.00pm

Y Llyfrgell, Y Drenewydd

Dydd Iau 23 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd Cyfle Newydd, Machynlleth

6.00pm - 7.00pm

Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth

Dydd Gwener 24 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Beacons Creative, Ystâd Ffrwdgrech, Aberhonddu

Dydd Llun 27 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd Y Rhyd, Aberhonddu

Dydd Mawrth 28 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd Mencap, Llanfyllin

6.00pm - 7.00pm

Y Llyfrgell, Llanfyllin

Dydd Mercher 29 Tachwedd

6.00pm - 7.00pm

Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt

Dydd Iau 30 Tachwedd

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Dydd Dwyrain Maesyfed, Llanandras

6.00pm - 7.00pm

Ysgol John Beddoes, Llanandras

Dydd Gwener 1 Rhagfyr

1.30pm - 2.30pm

Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt

Dydd Llun 4 Rhagfyr

1.30pm - 2.30pm

Canolfan Y CRiC, Crughywel

6.00pm - 7.00pm

Ysgol Uwchradd Crughywel

Dydd Mercher 5 Rhagfyr

1.30pm - 2.30pm

Y Llyfrgell, Y Gelli Gandryll

6.00pm - 7.00pm

Ar-lein (Cysylltwch â thedayopportunitiesreview@powys.gov.uk am y manylion ymuno)

Dydd Mercher 6 Rhagfyr

1.30pm - 2.30pm

Y Llyfrgell, Llanfair Caereinion

6.00pm - 7.00pm

Ysgol Bro Caereinion (Campws Cynradd)

Dydd Iau 7 Rhagfyr

1.30pm - 2.30pm

Ar-lein (Cysylltwch â thedayopportunitiesreview@powys.gov.uk am y manylion ymuno)

6.00pm - 7.00pm

Ysgol GG Y Gelli Gandryll

 

Hefyd gellir ebostio unrhyw sylwadau at: thedayopportunitiesreview@powys.gov.uk