Toglo gwelededd dewislen symudol

Ysgol G.G. Dyffryn Irfon

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol G.G. Dyffryn Irfon.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gau Ysgol G.G. Dyffryn Irfon.  Mae'r cynnig fel a ganlyn:

  • I gau Ysgol G.G. Dyffryn Irfon o 31 Awst 2024, gyda disgyblion i drosglwyddo i'w hysgolion eraill agosaf.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 26 Hydref 2023 a bydd yn gorffen ar 7 Rhagfyr 2023.
 

Gwneud ymateb

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:

Ddogfennaeth Ymgynhori

Mae copïau papur o'r ddogfen ymgynghori ar gael trwy gysylltu â'r Tîm Trawsnewid Addysg gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma