Toglo gwelededd dewislen symudol

Sut i Ddefnyddio Eich Pwmp Ffynhonnell Aer

Sut i ddefnyddio eich pwmp ffynhonnell aer

Mae pob pwmp gwres yn gweithredu mewn ffordd sy'n debyg i rewgell. Ond yn hytrach nag oeri, maen nhw'n gweithredu i'r gwrthwyneb ac yn cynhesu eich cartref yn lle hynny.

Fel oergell, mae pwmp gwres wedi cael ei ddylunio i weithredu'n barhaus ar bŵer isel i wresogi eich cartref yn araf.

Yn wahanol i foeler, mae pwmp gwres yn gweithredu ar dymheredd llawer oerach sy'n golygu y bydd tymheredd eich rheiddiaduron tua 45 gradd Celsius yn hytrach na 80 gradd Celsius arferol eich boeler.

Gan fod y tymheredd rhedeg yn is, mae'n angenrheidiol rhedeg eich pwmp gwres drwy'r amser yn hytrach na gosod YMLAEN/ DIFFODD, ar amserydd ar gyfer pan fyddwch yn dychwelyd adref, er enghraifft. Wrth redeg eich pwmp gwres yn barhaol, byddwch chi'n sicrhau ei fod yn gweithredu'n economaidd a bod tymheredd eich cartref yn gyfforddus yn barhaol.

Yn hytrach na diffodd eich pwmp gwres, rydym yn argymell eich bod yn rhaglennu tymheredd "set back" yn lle hynny. Caiff hyn ei wneud drwy ddefnyddio'r rheolydd VR700. Er enghraifft, pan fydd yr eiddo yn wag neu yn ystod y nos, gosodwch y tymheredd yn ôl fymryn, wrth 3 neu 4 gradd Celsius o'ch pwynt gosod cyfforddus arferol.  Felly, os fel arfer, ei fod yn ofynnol i'r ystafell fod ar 21 gradd Celsius, gosodwch e i 17/18 gradd Celsius yn y nos.

Gallech ddifrodi'r uned wrth ddiffodd cyflenwad trydan y pwmp gwres, a bydd hefyd yn costio mwy i ail-gynhesu eich cartref o'i dymheredd isaf.