Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Pennaeth Cyllid

Head of Finance

Gweld ein pecyn recriwtio rhyngweithiol ar gyfer y rôl hon. Mae'n cynnwys rhagor o wybodaeth am y swydd wag, ein cyngor a'r sir

Fersiwn hygyrch o'r pecyn (PDF) [1MB]

Gweld y swydd-ddisgrifiad a manyleb yr unigolyn ar gyfer y rôl hon (PDF) [260KB]

Ceisiadau

I wneud cais, anfonwch CV (dim mwy na 2 tudalen o A4) diweddar gyda datganiad personol i'w ategu (dim mwy na 4 tudalen o A4), syn amlinellu sut y mae eich sgiliau, gwybodaeth a phrofiad yn diwallu gofynion y rôl. A wnewch chi sicrhau eich bod yn nodi pa rôl rydych yn gwneud cais ar ei chyfer os gwelwch yn dda. 

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein isod i gyflwyno eich cais erbyn 02/04/24. Os bydd gennych unrhyw broblemau gyda'r broses lanlwytho, cysylltwch â recruitment@powys.gov.uk

Aymgeisio nawr Gwnewch gais i ymuno â'n Tîm Arwain Corfforaethol

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu'r Saesneg.  Ni fydd ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r rhai yn y Saesneg. 

Amserlen

Dyddiad cau: 27/05/2024

Cynhelir y cyfweliadau ganol mis Mehefin.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymrwymo i ddiogelwch y data personol y byddwch yn ei ddarparu mewn cysylltiad â'ch diddordeb yn y rolau hyn a'ch ceisiadau. I ddeall sut y byddwn yn trin eich data personol, gwelwch ein hysbysiad preifatrwydd.