1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Dwi mewn Gofal Maeth

Image cynrychioli Dwi mewn Gofal Maeth

Os wyt ti'n derbyn gofal yn barod gennym ni, neu os fyddi di'n symud i ofal maeth cyn bo hir, mae'r dudalen hon i ti.  Rydym yn deall efallai dy fod yn bryderus ac ychydig yn ofnus ond gobeithio y bydd y dudalen hon yn gallu ateb rhai o dy gwestiynau neu'n gallu dy droi i'r cyfeiriad cywir am help a chyngor.  Gofynnwyd y cwestiynau hyn gan blant a phobl ifanc sydd mewn gofal maeth.

Byddwn yn ceisio dod o hyd i gartref i ti gyda gofalwyr maeth lleol fel dy fod yn gallu cadw mewn cysylltiad gyda dy deulu a dy ffrindiau ac i bara i wneud unrhyw weithgareddau neu hobïau rwyt ti'n eu mwynhau. Darllen Mwy....
Bydd Gweithiwr Cymdeithasol gyda phob plentyn sy'n derbyn gofal a'i swydd ef/hi yw gwneud yn siwr bod pethau yn eu lle ar gyfer dy holl anghenion. Darllen mwy....
Galli di siarad gyda dy weithiwr cymdeithasol am y ffordd orau i gadw mewn cysylltiad gyda dy deulu a'th ffrindiau. Darllen mwy....
Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i ofalwr maeth sy'n byw'n eithaf agos fel nad oes rhaid i ti newid ysgol. Darllen mwy....
Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu