1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Dwi mewn Gofal Maeth

Image cynrychioli Dwi mewn Gofal Maeth

Os wyt ti'n derbyn gofal yn barod gennym ni, neu os fyddi di'n symud i ofal maeth cyn bo hir, mae'r dudalen hon i ti.  Rydym yn deall efallai dy fod yn bryderus ac ychydig yn ofnus ond gobeithio y bydd y dudalen hon yn gallu ateb rhai o dy gwestiynau neu'n gallu dy droi i'r cyfeiriad cywir am help a chyngor.  Gofynnwyd y cwestiynau hyn gan blant a phobl ifanc sydd mewn gofal maeth.

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu