'Dyw hi byth yn rhy hwyr i gychwyn! Lansio llyfr Baby's First Shapes

Image of the book launch
25 Hydref 2017 

Image of the book launchMae pedair o lyfrgelloedd ym Mhowys ac elusen darllen fwyaf y DU, BookTrust, yn cynnig llyfr o'r enw Baby's First Shapes i rieni newydd â babanod 10 wythnos neu iau wrth iddyn nhw gofrestru fel aelod o lyfrgell.

Mae'r fenter yn adeiladu ar y cynllun Dechrau Da sydd eisoes yn boblogaidd, lle mae'r ymwelwyr iechyd yn rhoi pecyn o ddau lyfr i bobl plentyn yng Nghymru pan fyddant yn cyrraedd chwe mis oed, ac unwaith pan fyddant yn 27 mis. 

Mae pedair llyfrgell yn y sir - sef y Drenewydd, Llanidloes, Rhaeadr Gwy ac Aberhonddu - yn lansio'r llyfr cyntaf hwn fel rhan o gynllun arbrofol. 

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Llyfrgelloedd: "Mae'r llyfryn bach yma gyda'i siapau praff du a gwyn wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer babanod o'r oed yma.  Mae'n caniatáu iddynt ganolbwyntio ar ddelwedd syml tra byddant yn cael cwtsh ac yn gwrando ar lais y rhiant.

"Mae'n ffordd hyfryd o greu cwlwm agosrwydd rhwng y rhiant a'r baban, a hyd yn oed yn yr oed yma, mae edrych ar siapau a darluniau syml yn gallu cynorthwyo datblygiad yr ymennydd, felly mae'n werth yr amser." 

Dywedodd Leanne Jones a Lee Evans, a gofrestrodd eu mab Charlie yn eu llyfrgell leol pan oedd yn chwe wythnos oes, gan dderbyn llyfr Baby's First Shapes: "Mae'n gynllun gwych ac yn dechrau Charlie ar ei daith tuag at ddod yn ddarllenwr. Nid yn unig y mae darllen gyda Charlie yn amser arbennig i'n teulu ni, ond bydd hefyd yn datblygu ei sgiliau iaith cynnar.

"Ry'n ni'n gobeithio y bydd trwy inni ddarllen iddo a thrwy ymweliadau â'r llyfrgell leol, yn datblygu hoffter o ddarllen."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu