NEWYDD: Trwyddedau palmant ar gael
Darllen mwy

Cyhoeddi Sesiynau Amser Stori Cyn-Ysgol

Image of library week launch
25 Hydref 2017 

Image of library week launchMae sesiynau stori i blant cyn-ysgol yn cael eu lansio yn Llyfrgell ac Amgueddfa Llanidloes y mis nesaf a hithau'n chwe mis ers dechrau'r gwasanaeth.  

Cynhelir y sesiynau amser stori yn Saesneg bob yn ail dydd Mercher ar ôl hanner tymor gan ddechrau ar 8 Tachwedd am 10.30am, a chynhelir y sesiynau stori Cymraeg am 10.30am ar dri dydd Gwener yn olynol, gan ddechrau ar 3 Tachwedd i ddarganfod faint o ddiddordeb fydd yn y sesiynau.   

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Llyfrgelloedd: "Mae sesiynau amser stori bob amser yn boblogaidd, ac rwy'n siwr y bydd rhieni Llanidloes yn manteisio ar y sesiynau newydd sydd wedi'u cynllunio. Rwy'n falch ein bod yn gallu darparu Amser Stori yn Gymraeg ac yn Saesneg i ddechrau, a gobeithio os oes digon o ddiddordeb y byddwn yn gallu darparu mwy."

"Rwy'n arbennig o falch o weld sut y mae'n partneriaeth â Chyngor Tref Llanidloes wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y chwe mis. Mae uno gyda'r amgueddfa wedi caniatáu i ni gynnal llyfrgell yn y dref a chredu man cyffrous a gwirioneddol integredig sydd wedi ennill dyfarniad Atyniad Gyda Sicrwydd Ansawdd dros yr haf, ac wedi'i ddewis i lansio Wythnos Genedlaethol y Llyfrgell gyda'r awdures Jan Newton yn gynharach y mis yma," ychwanegodd.

Yn ystod Wythnos Genedlaethol y Llyfrgell, a gynhaliwyd o 9-15 Hydref, gwahoddwyd trigolion i ailddarganfod yr hyn a oedd ar gael yn eu llyfrgell leol. I wneud hynny, gallant naill ai daro i mewn i'w cangen leol neu fynd i www.powys.gov.uk a chlicio ar 'Llyfrgelloedd ac Archifau' ac yna 'Dod o hyd i'r Llyfrgell Agosaf'.

Am ragor o wybodaeth am Amgueddfa a Llyfrgell Llanidloes ewch I www.powys.gov.uk/cy/celfyddydau-amgueddfeydd-a-diwylliant/www.powys.gov.uk/llyfrgell neu www.llanidloes.com/llanidloestowncouncil/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu