Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Egwyddorion allweddol

Key Principles

Mae'r gwaith hwn yn cael ei lywio gan yr egwyddorion canlynol: 

  • Canlyniadau a thrawsnewid, nid dim ond addasu gwasanaethau 
  • Ymgysylltu: ymgysylltu'n gynnar â phobl wrth gytuno, dylunio a chyflawni canlyniadau 
  • Y cwestiwn sylfaenol: Pam rydyn ni'n gwneud yr hyn rydyn ni'n ei wneud? 
  • Bod â barn strategol sir gyfan, nid y Cyngor yn unig 
  • Arloesi: bod â meddwl agored a chwilio am atebion arloesol, gan ddefnyddio'r holl arbenigedd sydd ar gael 
  • Defnyddio tystiolaeth - os nad oes canlyniadau i'w gweld, yna dylem newid 
  • Proses barhaus i ddiwallu anghenion presennol a hirdymor mewn modd cynaliadwy 
  • Cyflawni canlyniadau am gost is neu ddim cost 
  • Cofleidio technoleg ddigidol i'n helpu i gysylltu'n well â chi a darparu gwasanaethau hygyrch, hawdd eu defnyddio ar-lein a chymorth sy'n gosod eich anghenion chi yn gyntaf.   
  • Byddwn yn helpu i hyrwyddo creu cymunedau cryf, sy'n cefnogi ei gilydd yn lleol.