Help ymarferol

Yn aml iawn bydd pobl gydag anawsterau iechyd ac anghenion gofal cymdeithasol yn gofyn am gymorth ymarferol gyda phethau megis cynnal a chadw'r cartref a'r ardd, diogelwch yn y cartref a siopa.

Yn gyffredinol, nid yw'r  Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn cynnig gwasanaethau o'r fath oni bai ei fod yn rhan o Gynllun Gofal Personol, ond fe allwn ni eich cyfeirio chi at asiantaethau sy'n gwneud y math hyn o waith.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gael help i roi eich biniau allan?

Defnyddiwch y chwiliad cymorth cymunedol isod i ddod o hyd i sefydliadau sy'n darparu help a chefnogaeth.

Visit the Ask Sara website Canllaw hunangymorth ar-lein uchel ei glod yw AskSARA sy'n darparu cyngor a gwybodaeth arbenigol ar gynnyrch a chyfarpar ar gyfer oedolion a phlant hŷn ac anabl.  Atebwch rai cwestiynau amdanoch chi eich hun a'ch amgylchedd a byddwch yn derbyn adroddiad am ddim wedi'i bersonoli, yn darparu cyngor clir wedi'i deilwra ac wedi'i ysgrifennu gan arbenigwyr ar ffyrdd i'ch helpu gyda'ch gweithgareddau dyddiol.  Darllenwch y polisi defnyddwyr cyn defnyddio'r safle. 
 

Dewis logo
 

DEWIS Cymru - Cael dewis a chymryd rheolaeth.  Dod o hyd i fudiadau a gwasanaethau lleol a chenedlaethol sy'n gallu eich helpu ...

 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu