SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Help ymarferol

Yn aml iawn bydd pobl gydag anawsterau iechyd ac anghenion gofal cymdeithasol yn gofyn am gymorth ymarferol gyda phethau megis cynnal a chadw'r cartref a'r ardd, diogelwch yn y cartref a siopa.

Yn gyffredinol, nid yw'r  Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn cynnig gwasanaethau o'r fath oni bai ei fod yn rhan o Gynllun Gofal Personol, ond fe allwn ni eich cyfeirio chi at asiantaethau sy'n gwneud y math hyn o waith.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gael help i roi eich biniau allan?

Defnyddiwch y chwiliad cymorth cymunedol isod i ddod o hyd i sefydliadau sy'n darparu help a chefnogaeth.

Visit the Ask Sara website Canllaw hunangymorth ar-lein uchel ei glod yw AskSARA sy'n darparu cyngor a gwybodaeth arbenigol ar gynnyrch a chyfarpar ar gyfer oedolion a phlant hŷn ac anabl.  Atebwch rai cwestiynau amdanoch chi eich hun a'ch amgylchedd a byddwch yn derbyn adroddiad am ddim wedi'i bersonoli, yn darparu cyngor clir wedi'i deilwra ac wedi'i ysgrifennu gan arbenigwyr ar ffyrdd i'ch helpu gyda'ch gweithgareddau dyddiol.  Darllenwch y polisi defnyddwyr cyn defnyddio'r safle. 
 

Dewis logo
 

DEWIS Cymru - Cael dewis a chymryd rheolaeth.  Dod o hyd i fudiadau a gwasanaethau lleol a chenedlaethol sy'n gallu eich helpu ...

 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu