Eich Cynllun Gofal

Mae eich Cynllun Gofal yn esbonio yn union pa help gewch chi, pwy fydd yn eich helpu, a phryd. Wedi i ni ddod i'ch adnabod chi a'ch anghenion (trwy gynnal asesiad) a phan fyddwn wedi cytuno ar y ffordd ymlaen, byddwn yn cadarnhau pa wasanaethau allwn ni eu cynnig i chi. Image of people having a meeting

Sefydlu cynllun gofal

Os bydd hwn yn cael ei gymeradwyo byddwn ni'n rhoi 'Cynllun Gofal a Chymorth' ffurfiol i chi. Bydd hwn yn egluro pa gymorth byddwn ni'n ei ddarparu, gan bwy a phryd. Efallai mai ni fydd yn rhoi'r gwasanaeth i chi'n uniongyrchol neu byddwn ni'n talu i ddarparwr preifat i'w wneud, neu un o'r sector gwirfoddol.

Neu gallwch ofyn am gael swm cyfwerth i brynu eich gwasanaethau eich hun.  Taliad Uniongyrchol yw'r enw ar hyn, ac mae ar gael yn rhwydd er bod yn rhaid i chi gyflawni gofynion penodol.

Yna byddwch yn gwybod a fydd angen talu, ac os felly faint fydd angen ei dalu am y gwasanaethau, ac wrth gwrs fe allwch siarad a ni am unrhyw newidiadau y teimlwch fod eu hangen arnoch.

Os byddwch chi'n cytuno â'r Cynllun Gofal a Chymorth byddwn ni'n dechrau'r gwasanaethau cyn gynted ag y bo modd, ond efallai na fydd modd i ni roi popeth at ei gilydd yn syth. 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu