1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Cael cyfarpar ac addasiadau yn eich cartref

Os oes gennych anableddau corfforol neu synhwyraidd parhaol a sylweddol, gallwch gael cyfarpar i'ch helpu neu gallwch gael newidiadau wedi'u gwneud i'ch cartref.  Mae benthyciadau tymor byr ar gael hefyd i bobl sy'n gwella wedi damweiniau a llawdriniaethau, a gallwch ofyn am hyn gan therapyddion sydd wedi'u lleoli yn yr ysbyty.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu