SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ydych chi'n cael problemau i wneud tasgau bob dydd fel gwisgo neu ymolchi?

Mae 'Tasgau dyddiol' sydd hefyd yn cael eu galw'n 'Weithgareddau Byw Bob Dydd') yn cynnwys: Image of a lady having a meal

  • Gofalu amdanoch eich hunain, er enghraifft, ymolchi, mynd i'r ty bach a gwisgo, bwyta ac yfed.
  • Codi o un lle i'r llall, fel codi o'r gwely a mynd i'r gwely, eistedd a chodi oddi ar gadair neu'r  ty bach, mynd i mewn i'r bath neu gawod a dod allan ohonynt
  • Symudedd, fel mynd i fyny ac i lawr y grisiau
  • Gweithgareddau yn y cartref fel coginio, gwaith ty a siopa.

Mae dyfeisiau, offer a chyfarpar ar gael sy'n helpu llawer o bobl i reoli'r gweithgareddau hyn yn annibynnol:  Er enghraifft, mae ffyn codi (sy'n cael eu galw'n 'help llaw') yn ddefnyddiol os ydych yn cael amhawster i gyrraedd eich traed neu godi eitemau oddi ar y llawr.  Gall dyfeisiau troi tapiau, agor jariau a throi allweddi helpu os nad oes gennych lawer o afael neu arddynau gwan.

Os ydych yn cael anawsterau, gofynnwch am asesiad.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu