SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Addasiadau

Ystyr addasiad yw newid cartref rhywun anabl er mwyn creu gwell mynedfa a sicrhau ei bod yn bosibl defnyddio cyfleusterau hanfodol.  Enghraifft o'r rhain fyddai ramp, lifft grisiau neu ledaenu'r drws.  Os oes angen gwneud addasiadau, bydd y trefniadau a'r arian i wneud hynny'n dibynnu ar  bwy sydd berchen ar yr eiddo.  Mewn rhai amgylchiadau bydd rhaid cael asesiad ariannol.

I berchen-feddianwyr a thenantiaid preifat, mae'n bosibl y cewch  Grant Cyfleusterau i'r Anabl. [378KB]

Os nad ydych yn fodlon

Os nad ydych yn fodlon â'ch asesiad neu'r trefniadau sy'n cael eu cynnig i chi, gallwch ofyn am ail-asesiad.  Os nad ydych yn fodlon â maint neu ansawdd y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu dylech drafod hyn gyda darparwr y gwasanaeth, eich therapydd galwedigaethol neu eich rheolwr gofal.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu