1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Prynu eitemau'n breifat

Os ydych am brynu cyfarpar yn breifat, mae nifer o gwmnïau lleol a chenedlaethol sy'n gwerthu offer i bobl anabl.  Gallwch eu prynu ar y We ac mewn nifer o archfarchnadoedd, siopau DIY, siopau cyffredinol a fferyllfeydd.  Hefyd mae cwmnïau sy'n gwerthu offer arbenigol i bobl anabl, gyda rhai'n cynnig dod allan i'ch cartref.

Os ydych yn ystyried prynu eitemau mawr, byddem yn awgrymu eich bod yn gweld sut mae'n gweithio'n gyntaf ac yn rhoi cynnig arno cyn prynu.

Nid yw Gwasanaeth Cyfarpar Cymunedol Gwasanaethau Iechyd a Cymdeithasol yn gallu ad-dalu costau prynu unrhyw eitemau'n breifat.

Sgwter Symudedd

Cofiwch, os ydych chi'n ystyried prynu sgwter symudedd, bydd rhaid i chi hefyd ystyried sut i'w storio a'i wefru cyn prynu.  Dim ond rampiau i gadeiriau olwyn sydd wedi'u cyflwyno gan weithwyr iechyd proffesiynol y gallwn ni eu cynnig, ac nid ydym yn gallu storio na gwefru sgwters.   

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu