SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bron â gorffen gwaith i wella goleuadau stryd

Image of a street light
26 Hydref 2017 

Image of a street lightCyhoeddodd Cyngor Sir Powys fod gwaith i newid goleuadau stryd ar draws y sir i lampau LED rhad-ar-ynni bron â dod i ben.

Mae'r cyngor wedi bod yn trosi bron i 5,000 o oleuadau stryd i lampau LED fel rhan o brosiect gwerth £1.5m buddsoddi i arbed.

Dechreuodd y gwaith ym mis Tachwedd 2016 a'i wneud gan y contractwyr Centregreat ar ran y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod o'r Cabinet ar faterion Priffyrdd: "Rwy'n falch iawn ein bod bron â gorffen newid ein goleuadau stryd i lampau LED rhad-ar-ynni.

"Nid yn unig y byddan nhw'n lleihau ein defnydd o ynni, ond maen nhw'n para'n hirach sy'n golygu llai o gostau rhedeg a chynnal a chadw.

"Fel cyngor, rydym yn ymwybodol o'r angen i leihau ein defnydd o ynni, ein ôl-troed carbon a'n costau.  Nid yn unig y byddwn yn gallu gwneud hyn gyda'r lampau LED ond gallwn barhau i sicrhau goleuadau stryd a fydd o fudd i drigolion a defnyddwyr y ffyrdd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu