Codi pont newydd diolch i fuddsoddiad gan y cyngor

Image of a bridge
26 Hydref 2017 

Image of a bridgeDiolch i fuddsoddiad gan Gyngor Sir Powys, codwyd pont newydd ger Llanbister.

Mae'r cyngor wedi buddsoddi £150,000 i godi pont newydd Bron yr Efail wedi i asesiad o'r hen strwythur ganfod nad oedd yn gallu ymdopi â phwysau dros dair tunnell.

Heb unrhyw ffordd arall i gyrraedd eiddo ochr draw'r bont, dewisiwyd cynllun a oedd yn bosibl i'w godi heb orfod cau'r ffordd am gyfnod hir.

Dechreuodd y gwaith i godi'r bont newydd ar 16 Hydref a chaewyd y ffordd er mwyn dymchwel hen lawr y bont ac i baratoi ar gyfer codi'r bont newydd.

Cwmni Retro Bridge Ltd wnaeth ddarparu a gosod y bont newydd ar ddydd Iau 19 Hydref, gan orffen y gwaith mewn pedair awr.  Agorwyd y bont newydd sy'n gallu cymryd pob math o gerbydau safonol ar ddydd Gwener 20 Hydref.

Codwyd pompren dros dro i'r trigolion wrth wneud y gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Liam Fitzpatrick, Aelod o'r Cabinet ar Briffyrdd: "Rwy'n falch dros ben bod y bont newydd yn ei lle mor gyflym.   Mae ein buddsoddiad wedi sicrhau mynediad tymor hir i sawl eiddo sydd angen defnyddio'r bont."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, aelod lleol Bugeildy, "Hoffwn ddiolch i'r cyngor am fuddsoddi ym mhont newydd Bron yr Efail ac am ei chodi mor gyflym.  Mae'r trigolion sydd angen croesi'r bont i gyrraedd eu cartrefi yn croesawu'r buddsoddiad hwn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu