gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Beth yw Atwrneiaeth, a beth yw ei buddion?

Dogfen gyfreithiol yw Pwer Atwrnai Arhosol (LPA) sy'n eich galluogi i benodi rhywun i wneud penderfyniadau am eich lles, arian neu eich eiddo.  Gellir ei defnyddio os na allwch chi wneud eich penderfyniadau eich hunan. 

Mae'n rhoi'r hawl i chi benodi rhywun y gallwch ymddiried ynddynt fel 'atwrnai' i wneud penderfyniadau ar eich rhan.  Gall atwrneiod wneud penderfyniadau drosoch os nad ydych mwyach am eu gwneud eich hun neu os nad oes gennych y gallu meddyliol i'w gwneud. 

Beth yw manteision Pwer Atwrnai Arhosol?

Gall Pwer Atwrnai Arhosol eich helpu i gynllunio sut y gofalir am eich iechyd, eich lles a'ch materion ariannol.  Mae'n gadael i chi drefnu ymlaen llaw:

  • y penderfyniadau yr ydych am iddynt gael eu gwneud ar eich rhan os collwch y gallu i'w gwneud eich hun.
  • pa bobl yr ydych am iddynt wneud y penderfyniadau hyn
  • sut ydych am i'r bobl hyn wneud y penderfyniadau hyn

Mae cael Pwer Atwrnai Arhosol yn ffordd ddiogel o gadw rheolaeth dros y penderfyniadau a wneir ar eich rhan oherwydd:

  • rhaid ei gofrestru gyda Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus cyn y gellir ei ddefnyddio
  • rydych yn dewis rhywun i ddarparu 'tystysgrif' sy'n golygu eu bod yn cadarnhau eich bod yn deall arwyddocâd a phwrpas yr hyn yr ydych yn cytuno iddo
  • gallwch ddewis pwy sy'n cael gwybod am eich Pwer Atwrnai Arhosol pan fydd yn cael ei gofrestru (fel bod ganddynt gyfle i leisio unrhyw bryderon)
  • rhaid cael tystion i'ch llofnod a llofnodion yr atwrneiod a ddewiswch

Mae Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn rhoi cymorth a chyngor defnyddiol am Bwer Atwrnai Arhosol.

Mae dau wahanol fath o Bwer Atwrnai Arhosol:

  • iechyd a lles
  • materion eiddo ac ariannol

Gallwch ddewis i gael y ddau neu ddim ond un.