1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Beth yw manteision Pwer Atwrnai Arhosol?

Gall Pwer Atwrnai Arhosol eich helpu i gynllunio sut y gofalir am eich iechyd, eich lles a'ch materion ariannol.  Mae'n gadael i chi drefnu ymlaen llaw:

 • y penderfyniadau yr ydych am iddynt gael eu gwneud ar eich rhan os collwch y gallu i'w gwneud eich hun.
 • pa bobl yr ydych am iddynt wneud y penderfyniadau hyn
 • sut ydych am i'r bobl hyn wneud y penderfyniadau hyn

Mae cael Pwer Atwrnai Arhosol yn ffordd ddiogel o gadw rheolaeth dros y penderfyniadau a wneir ar eich rhan oherwydd:

 • rhaid ei gofrestru gyda Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus cyn y gellir ei ddefnyddio
 • rydych yn dewis rhywun i ddarparu 'tystysgrif' sy'n golygu eu bod yn cadarnhau eich bod yn deall arwyddocâd a phwrpas yr hyn yr ydych yn cytuno iddo
 • gallwch ddewis pwy sy'n cael gwybod am eich Pwer Atwrnai Arhosol pan fydd yn cael ei gofrestru (fel bod ganddynt gyfle i leisio unrhyw bryderon)
 • rhaid cael tystion i'ch llofnod a llofnodion yr atwrneiod a ddewiswch

Mae Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn rhoi cymorth a chyngor defnyddiol am Bwer Atwrnai Arhosol.

Mae dau wahanol fath o Bwer Atwrnai Arhosol:

 • iechyd a lles
 • materion eiddo ac ariannol

Gallwch ddewis i gael y ddau neu ddim ond un.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu