SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth yw 'salwch meddwl' ac 'iechyd meddwl'?

Os yw unigolyn wedi cael problem erioed gyda'r ffordd y mae'n meddwl, yn teimlo neu'n ymddwyn, nid yw hyn fel arfer yn cael ei alw'n salwch meddwl.  Gall hyn fod yn broblem datblygu neu'n anhawster gyda'u personoliaeth (a elwir weithiau yn nam personoliaeth).

Y gwrthwyneb yw iechyd meddwl - mae'n golygu lles meddyliol, gweithredu meddyliol da neu dim problemau penodol o ran meddwl, teimlo neu ymddwyn.

Mae'r mathau hyn o ddiffiniadau yn gorsymleiddio pethau. Rydym oll yn profi newidiadau o bryd i'w gilydd o ran y ffordd yr ydym yn teimlo, meddwl ac ymddwyn ac nid oes llinell derfyn amlwg rhwng salwch ac iechyd. Weithiau hefyd gall rhywun gael problemau sy'n dod o fewn y diffiniad o salwch meddwl, ond y gallant fod yn iach iawn yn feddyliol mewn ffyrdd eraill.

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ohonom ar unrhyw adeg yn ein bywydau.  Felly ni ddylai unrhyw un ohonom deimlo cywilydd i ofyn am help.  Mae gofalu am ein hechyd meddwl a'n lles yr un mor hanfodol a gofalu am ein lles corfforol.

 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu