Gwella

Mae'r asiantaethau ym Mhowys sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl yn defnyddio 'dull adferiad' yn eu gwaith. 

Mae 'adferiad' yn ymwneud â helpu pobl i gadw rheolaeth o'u bywydau er gwaethaf problemau iechyd meddwl trwy ddatblygu cryfder pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, ac nid trin neu reoli eu symptomau'n unig.  Gall y broses gymryd amser hir ac efallai ni fydd yn hawdd - bydd yn amrywio o berson i berson.  Y prif nod yw rhoi gobaith ei fod yn bosibl cael bywyd ystyrlon, er gwaethaf salwch meddwl difrifol. 

Nod y model adferiad yw helpu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl i edrych y tu hwnt i 'oroesi' ac i bwysleisio er efallai nad oes gan rywun rheolaeth lwyr dros eu symptomau, y gallant gael rheolaeth lwyr dros eu bywydau.

Y Ddeddf Iechyd Meddwl

Os yw problemau iechyd meddwl cynddrwg fel y gall rhywun fod yn berygl i'w hunan neu i bobl eraill, gallant gael eu cadw o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl (1983)

Mae gan bobl a gedwir yn gaeth hawliau o dan y Ddeddf ac (yng Nghymru) o dan y Mesur Iechyd Meddwl (2010)

 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu