SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mae amser o hyd i gofrestru ar gyfer cystadleuaeth ailgylchu batris yn yr ysgolion

Image of the battery mascot
27 Hydref 2017 

Image of the battery mascotMae amser ar ôl o hyd i ysgolion ym Mhowys gofrestru ar gyfer cystadleuaeth ailgylchu batris.

Mae 30 o ysgolion y sir wedi cofrestru ar gyfer cystadleuaeth ailgylchu batris am ddim sy'n cael ei chynnal gan Gyngor Sir Powys.

Nawr mae Tîm Gwastraff ac Ailgylchu'r cyngor yn annog rhagor o ysgolion i gofrestru i gael cyfle i ennill tocynnau.

Gallai'r ysgol sy'n casglu'r nifer fwyaf o fatris fesul disgybl ennill gwerth £500 o docynnau Amazon.  Mae'r European Recycling Platform, cynllun cydymffurfio'r cyngor ar gyfer cyfarpar trydanol ac electronig a batris gwastraff, yn noddi'r gystadleuaeth.

Bydd ysgolion sy'n cofrestru yn cael blwch batris a byddant yn cystadlu gydol tymor yr hydref i gasglu cymaint o fatris domestig â phosibl. Mae hyn yn cynnwys batris AA and AAA nicel cadmiwm cyffredin, pecynnau pwer offer, a batris ffonau symudol a gliniaduron.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Rwy'n falch fod cymaint o'n hysgolion yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth wych yma, ond mae digon o amser o hyd i ragor o ysgolion ymuno yn y gystadleuaeth.

"Bydd batris yn cael eu gwneud o fetelau ailgylchadwy fel plwm, cadmiwm, sinc, lithiwm a mercwri. Mae modd ail-doddi pob batri y mae ysgol yn ei gasglu a'i ddefnyddio i wneud batris newydd, yn hytrach na'u rhoi mewn safle tirlenwi lle gallent achosi llygredd y pridd a'r dwr.

"Trwy gymryd rhan, gall ysgolion ennill tocynnau a byddant hefyd yn helpu'r sir i gyrraedd ei thargedau ailgylchu, yn torri ar y gwastraff a roddir ar safleoedd tirlenwi, yn lleihau gollyngiadau carbon ac ysgogi'r genhedlaeth nesaf i ailgylchu mwy."

Anogir athrawon, llywodraethwyr a rhieni i gofrestru eu hysgol leol. I gymryd rhan, cysylltwch â Thîm Gwastraff ac Ailgylchu'r cyngor trwy anfon e-bost i waste.awareness@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu