SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ffigyrau ailgylchu'n cael eu croesawu

recycling lorry
27 Hydref 2017 

recycling lorryMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod aelwydydd ym Mhowys wedi ailgylchu dros 65% o'u sbwriel yn 2015/16.

Mae ffigurau a ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru yr wythnos ddiwethaf (Dydd Iau, 19 Hydref) yn dangos bod trigolion Powys wedi ailgylchu 65.2% o'u sbwriel yn 2016/17, yn sylweddol dros darged statudol Llywodraeth Cymru o 58%.

Mae'r canlyniadau terfynol ar gyfer 2016/17 yn dangos bod cyfradd ail-ddefnyddio, ailgylchu a chompostio'r sir wedi cynyddu dros chwe phwynt canran ar y ffigur 2015/16, sy'n golygu bod pobl ym Mhowys yn ailgylchu mwy ac yn anfon llai o sbwriel i safleoedd tirlenwi.

Yn ystod 2016/17, casglwyd bron 66,000 tunnell o wastraff cartref gyda bron i 43,000 tunnell yn cael ei ailddefnyddio, ei ailgylchu a'i gompostio.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Rwyf wrth fy modd bod y cyfraddau ailgylchu ym Mhowys wedi cynyddu unwaith eto. Mae'r ffaith ein bod wedi curo'r targed statudol yn dangos bod trigolion Powys am wneud eu rhan, trwy wahanu eu gwastraff a sicrhau bod y mwyafrif ohono'n gallu cael ei ailgylchu a'i ddefnyddio eto. "

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau statudol ar gyfer ailgylchu gyda tharged o 70% erbyn 2025 ac i fod yn genedl ddiwastraff (100% yn cael ei ailgylchu) erbyn 2050.  Gallai awdurdodau lleol sy'n methu â chyrraedd y targedau wynebu cosbau ariannol mawr.

"Mae gennym darged ailgylchu o 70% i gyrraedd erbyn 2024/25 felly mae'n bwysig ein bod yn parhau â'r gwaith rhagorol," meddai'r Cyng. Davies.

"Yn sicr, ni fyddem wedi cyflawni'r ffigwr hwn heb gydweithrediad ein trigolion ac os gallwn ni wneud ychydig yn fwy, gallwn fodloni ein targedau yn y dyfodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu