Beth i edrych allan amdano

Os yw'ch cof yn pallu a'ch ymddygiad yn anarferol, a hynny wedi digwydd yn weddol ddisymwth (o fewn wythnosau neu'n gynt na hynny hyd yn oed), yna mae'n destun pryder - gallai ddigwydd o ganlyniad i o haint, gall fod yn un o sgil-effeithiau moddion sydd wedi'u rhagnodi neu gall fod yn arwydd o broblem corfforol mwy difrifol. Dylai'r materion hyn gael eu trin yn ddi-oed. Ewch at eich Meddyg Teulu cyn gynted ag y gallwch.

Os yw'r cof yn pallu a'r ymddygiad yn newid yn digwydd yn fwy graddol (dros gyfnod o fisoedd/blynyddoedd) nes eu bod yn dechrau effeithio ar eich bywyd pob dydd (yn eich pryderu chi neu bobl eraill) yna mae'n bosibl mae symptomau dementia yw'r rhain.

Gwelwch 10 arwydd i'ch rhybuddio am ddementia i gael rhagor o wybodaeth.

Mae dementia yn broblem gyffredin iawn wrth fynd yn hyn. Amcangyfrifir bod dementia ar hyd at un ymhob tri o bobl dros 85 oed. Er nad yw hynny mor gyffredin gwbl, fe all ddechrau yn y 40au, y 50au a'r 60au.

Gall pob un o'r symptomau fod yn ganlyniad i rywbeth gwahanol, er enghraifft iselder ysbryd, felly mae'n hanfodol eich bod yn gweld eich Meddyg Teulu, a fydd yn rhoi diagnosis o'r broblem cyn gynted â phosibl. 

Mynd i weld eich Meddyg Teulu

Pan ewch i weld eich Meddyg Teulu, paratowch o flaen llaw. Gwnewch restr o'r hyn sy'n eich poeni, a'r cwestiynau rydych am eu gofyn. Mae gadael y feddygfa gan gofio'r holl bethau yr hoffem ni fod wedi gofyn iddo yn deimlad cyfarwydd i bawb! Os oes gennych gwestiynau, neu os oedd yna rhywbeth nad oeddech yn ei ddeall, peidiwch ag ofni mynd yn ôl.

Mae gan y Gymdeithas Alzheimer wybodaeth dda ar Sut y gall meddyg Teulu gynorthwyo rhywun â dementia

 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu