Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Y Gaer

Image of Y Gaer ceremony
27 Hydref 2017 

Image of Y Gaer ceremonyMae canolfan ddiwylliannol flaenllaw newydd Aberhonddu - Y Gaer - wedi cyrraedd carreg filltir bwysig gyda seremoni swyddogol i osod y garreg gopa.

Cynhaliwyd y seremoni i ddathlu'r ffaith fod y fframwaith yn ei le,  ddydd Gwener (27 Hydref).

Mae'r gwaith ar y safle'n mynd yn dda gyda'r gwaith adeiladu i'w orffen erbyn haf nesaf.  Bydd Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog, sy'n adeilad rhestredig Gradd 2*, yn cael ei ailwampio'n llwyr i gynnwys llyfrgell newydd a chyfleusterau cymunedol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar Ddiwylliant, y Cynghorydd Rachel Powell:  "Mae'r seremoni hwn yn dathlu'r ffaith fod sgerbwd trawiadol y ganolfan yn ei le.   Er bod yna waith sylweddol i'w wneud cyn y gallwn agor y drysau i'r cyhoedd, mae'r adeilad wedi cyrraedd ei fan uchaf ac ni fydd yn tyfu'n dalach.

"Bydd Y Gaer yn gyfleuster economaidd a diwylliannol pwysig i'r dref a'r fro ac mae'r seremoni hon yn garreg filltir bwysig ar y daith."

Dywedodd Jason Taylor, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Kier Construction Western & Wales: "Roedd yn hyfryd cael croesawu cymaint o bobl i'r safle i ddathlu'r trobwynt hwn.  Mae'n dangos pa mor bwysig yw'r adeilad newydd a'r gwaith hwn i bobl Aberhonddu.

"Er bod llawer i'w wneud, mae hwn yn gam pwysig yn y gwaith adeiladu ac ry'n ni'n mawr obeithio bod y gymuned yn mwynhau gweld y gwaith yn dwyn ffrwyth heddiw ac yn gallu dychmygu sut  bydd yn edrych yn y dyfodol.  Bydd y cyfleusterau newydd o fudd i bobl leol ac ymwelwyr ac mae'n anrhydedd cael gweithio ar brosiect o fri."

Ariennir y gwaith gan  Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cyngor Sir Powys a nifer o bartneriaid gan gynnwys Cyfeillion yr Amgueddfa a Chymdeithas Brycheiniog, Ymddiriedolaeth Celf Brycheiniog, Cyfamod y Lluoedd Arfog a CADW.  Bydd y gwaith hefyd yn cynnwys gwaith adfer a chadwraeth ar y Brawdlys a'r ystafell llys, agor celloedd tanddaearol ac oriel benodol newydd.

Mae'r gwaith yn cynnwys llyfrgell newydd sbon, cyntedd cyhoeddus gyda chaffi ac amryw o gyfleusterau cymunedol gydag ystafelloedd addysg, cymunedol a chynhadledd, ystafelloedd digwyddiadau, siop, ystafell astudiaethau hanes lleol a chanolfan croeso.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu