1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Cadarnhau dyddiadau casglu biniau dros y Nadolig

Image cynrychioli Cadarnhau dyddiadau casglu biniau dros y Nadolig
30 Hydref 2017 

recycling lorryMae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd casgliadau deunyddiau ailgylchu a sbwriel ar gyfer aelwydydd Powys a chwsmeriaid gwastraff masnachol y cyngor yn hwyrach na'r arfer dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Bydd y casgliadau dau ddiwrnod yn hwyrach yn ystod wythnos y Nadolig ac yna un diwrnod yn hwyrach yn ystod wythnos y Flwyddyn Newydd.

Diwrnod casglu arferol / Diwrnod newydd y casgliad

Dydd Llun 25 Rhagfyr (Dydd Nadolig) / Dydd Mercher 27 Rhagfyr
Mawrth 26 Rhagfyr (Gwyl San Steffan) / Dydd Iau, 28 Rhagfyr
Mercher 27 Rhagfyr / Dydd Gwener 29 Rhagfyr
Dydd Iau 28 Rhagfyr / Sadwrn 30 Rhagfyr
Dydd Gwener 29 Rhagfyr / Dydd Sul 31 Rhagfyr

Dydd Llun 1 Ionawr 2018 (Dydd Calan) / Dydd Mawrth 2 Ionawr 2018
Dydd Mawrth 2 Ionawr 2018 / Dydd Mercher 3 Ionawr 2018
Dydd Mercher 3 Ionawr 2018 / Dydd Iau 4 Ionawr 2018
Dydd Iau 4 Ionawr 2018 / Dydd Gwener 5 Ionawr 2018
Dydd Gwener 5 Ionawr 2018 / Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2018

Mae Cyngor Sir Powys hefyd yn annog cartrefi i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint o'u gwastraff o'r cartref â phosibl.

Meddai'r Cyng. Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu: "Mae'r Nadolig yn un o'r amseroedd mwyaf hyfryd o'r flwyddyn ond gall hefyd gynhyrchu llawer o wastraff. Mae'n bwysig bod aelwydydd yn ailgylchu cymaint ag y gallant dros y cyfnod hwn fel na fyddant yn rhedeg allan o le yn eu bin olwynion du neu sachau porffor.

"Trwy ailgylchu eich gwastraff lle bynnag y bo modd, gallwn leihau'r maint a anfonir i safleoedd tirlenwi a hefyd helpu i gwrdd â'r targedau ailgylchu llym sydd wedi'u gosod gan Lywodraeth Cymru."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu