SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth yw anabledd dysgu?

Mae'n bosibl y bydd gan rywun gydag anableddau dysgu broblemau gyda:

  • deall gwybodaeth newydd neu gymhleth
  • dysgu sgiliau newydd
  • ymdopi'n annibynnol 

Gall anabledd dysgu fod yn ysgafn, yn gymedrol neu'n ddifrifol. Bydd rhai pobl gydag anabledd dysgu ysgafn yn gallu siarad yn rhwydd a gofalu amdanyn nhw'u hunain, ond efallai bod angen ychydig yn fwy o amser arnynt i ddysgu sgiliau newydd.  

Mae'n bosibl na fydd rhywun ag anabledd dysgu difrifol yn gallu cyfathrebu o gwbl, ac efallai bod angen llawer o help arnynt yn eu bywyd bob dydd.  

Os ydych yn rhywun ag anabledd dysgu, neu'n aelod o'r teulu, yn gyfaill neu'n gefnogwr, mae gwybodaeth a help ar gael i chi, a gall y gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion roi manylion cysylltu amrywiaeth eang o wasanaethau sy'n helpu pobl ag anableddau dysgu i fod mor annibynnol â phosib.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu