Pa fath o help sydd ar gael?

Rydym yn cyflogi gweithwyr arbenigol i bobl sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw a gallwn asesu eich angen am wybodaeth, cymorth, cyngor a chyfarpar.

Mae gennym rywfaint o gyllideb i gynnig cymorth gyda chyfathrebu, megis dehonglwyr iaith arwyddion, cyfleusterau llais i destun a gwefuslefarwyr i bobl sydd angen derbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Cyfarpar ar gyfer eich cartref

Mae'r adran Gwasanaethau Cymdeithasol yn gallu benthyg cyfarpar i'ch helpu chi fyw adre'n annibynnol.  Er enghraifft:

  • clychau drysau gyda goleuadau sy'n fflachio
  • teclyn codi swn personol y teledu: sy'n galluogi pobl gyda phroblemau clywed i newid swn y teledu trwy glustffonau heb amharu ar bobl eraill;
  • systemau dolenni sain domestig: mae modd defnyddio teclynnau codi swn gyda theclynnau clyw sydd a derbynnydd dolen sain.
  • teleffonau testun
  • clociau larwm gyda goleuadau'n fflachio neu ddisg crynu
  • larymau gweledol i rieni / gofalwyr byddar.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: powyshi@powys.gov.uk
  • Teleffon: 01597 827666
  • Cyfeiriad: Gwasanaethau i Bobl sy'n Fyddar ac yn Drwm eu Clyw, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys, LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu