1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Clinigau cymhorthion clyw

Mae'r GIG yn darparu cymhorthion clyw i gleifion â nam ar eu clyw. Bydd eich Meddyg Teulu'n gallu eich atgyfeirio i'r clinig agosaf am brawf clyw. Bydd llawer o glinigau'n cynnig gwasanaeth trwsio a batris.

Brycheiniog

Ysbyty Coffa'r Rhyfel Aberhonddu

(Ffôn: 01874 622443) Gwasanaeth trwsio ar ddydd Mercher 9.30 a.m. - 12 hanner dydd.

Ffoniwch i wneud yn siwr bod y clinig yn cael ei gynnal.

Ysbyty Cymunedol Ystradgynlais

(Ffôn: 01639 844777) Gwasanaeth trwsio ar 4ydd Dydd mawrth y mis 1.30 p.m.- 3.30 p.m. Batris: Dydd Gwener 1af a 3ydd dydd Gwener pob mis,10 a.m. hyd 2 p.m. Ffoniwch i wneud yn siwr bod y clinig yn cael ei gynnal.

Ysbyty Singleton

(Ffôn: 01792 205666) Mae'n cynnig gwasanaethau i gleifion ym Mhowys.

Trwsio Dydd Llun - Dydd Gwener, 9 a.m. - 12 hanner dydd a 2 p.m. - 4 p.m. Does dim angen trefnu apwyntiad.

Ysbyty Nevill Hall

(Ffôn: 01873 732800) Mae'n cynnig gwasanaethau i gleifion ym Mhowys.

Trwsio Dydd Llun - Dydd Gwener, 9 a.m. - 12 hanner dydd. Does dim angen trefnu apwyntiad.

Maesyfed

Ysbyty Llandrindod

(Ffôn: 01597 828803) Trwsio Dydd mawrth 1 p.m. - 3 p.m. Does dim angen trefnu apwyntiad. Ffoniwch i wneud yn siwr bod y clinig yn cael ei gynnal.

Ysbyty Cyffredinol Henffordd

(Ffôn: 01432 372939) Mae angen trefnu apwyntiad ar gyfer pob clinig, gan gynnwys clinigau trwsio.

Maldwyn

Ysbyty'r  Trallwng, Ysbyty'r Drenewydd ac Ysbyty Llanidloes.

Rhaid trefnu apwyntiad ar gyfer y clinigau yma. Cysylltwch ag Ysbyty Maelor, Wrecsam(01978) 291100 est 5304. Mae'r batris ar gael yn ystod oriau swyddfa yn yr ysbytai uchod a hefyd o Ysbyty MachynllethMeddygfa'r Drenewydd.

Ysbyty Bronglais

(Ffôn: 01970 623131/635447) Gwasanaeth trwsio Dydd Mercher 9 a.m. - 12 hanner dydd (yn achlysurol, gwneir hyn ar adegau ychwanegol). Does dim angen trefnu apwyntiad.

DS: Bydd y rhan fwyaf o glinigau'n rhedeg gwasanaeth trwy'r post ar gyfer trwsio cymhorthion ac adnewyddu batris.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu