Pa fath o help sydd ar gael?

Mae diffyg gwybodaeth ymhlith llawer am HIV a hepatitis, ac mae hyn yn peri ofn a rhagfarn yn erbyn y rheiny sydd â'r cyflyrau yma. Mae Gofal Cymdeithasol Oedolion yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd Lleol a'r Terence Higgins Trust a'n polisi yw y dylai pobl gydag HIV neu hepatitis B/C gael yr un gwasanaethau ag unrhyw arall â chyflwr cronig neu salwch sy'n peryglu bywyd.

Mae anghenion pobl ag HIV/hepatitis B/C a'u gofalwyr yn amrywio'n fawr dros amser, ac mae'n bosibl y bydd sawl asiantaeth yn rhan o'r gwaith o ofalu amdanynt.

Mae Bwrdd Iechyd addysgu Powys yn cynorthwyo pobl ag HIV a/neu hepatitis B/C i weithio gyda gwasanaethau arbenigol y tu allan i'r sir.

Gallai'r profion a'r diagnosis cychwynnol ddigwydd mewn amrywiaeth o leoliadau, er enghraifft clinic Meddyg Teulu. Timau arbenigol Ysbytai Ardal Cyffredinol yng Nghymru neu Loegr sy'n darparu'r driniaeth, yn cynllunio'r gofal ac yn monitro, a daw cymorth ychwanegol o Bowys.
 

Sut alla' i gael help?

Cyn i ni allu eich cynorthwyo chi, bydd angen i ni gynnal asesiad. Bydd yr asesiad yn canolbwyntio ar eich amgylchiadau unigol a ph'un a oes angen rhai o'r canlynol arnoch:

  • gwybodaeth a chyngor
  • cymorth emosiynol a chwnsela
  • cymorth ymarferol
  • gofal personol
  • cyngor ar les, tai neu waith
  • mynediad at wasanaethau lleol
  • cymorth oherwydd gwahaniaethu a cham-drin

Bydd rheolwr gofal yn cychwyn yr asesiad cyn pen 5 diwrnod o'r atgyfeiriad, ac yn y rhan fwyaf o achosion, bydd angen 15 diwrnod i'w gynnalOs yw eich achos yn gymhleth iawn, fe allai gymryd yn hwy.

I ofyn am asesiad, defnyddiwch y botwm isod:
 

Gofyn am asesiad Gwneud Atgyfeiriad

 

 

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu