HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Beth am ofalwyr?

Os ydych yn cynorthwyo rhywun sy'n cael ei asesu, byddwn yn cynnig Asesiad Gofalwr. Gallwn ofyn i Wasanaeth Gofalwyr Powys (PCS) gynnal yr asesiad drosom. Gall y PCS hefyd gynnig rhywfaint o wybodaeth a chymorth. Os oes angen cefnogaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol arnoch, bydd rheolwr gofal yn ysgrifennu Cynllun Gofal Personol ar eich cyfer, sy'n esbonio pa gymorth a gewch, a ph'un a fyddwn yn codi arnoch am hyn.

Pwy arall sy'n gallu helpu?

Mae gan y Terrence Higgins Trust lawer o brofiad o gynorthwyo pobl sy'n byw gydag HIV yng Nghymru.

Sefydlwyd menter newydd hefyd sy'n cael ei ariannu gan y Loteri Fawr - sef Positive Action for Wales (PAW) - sy'n darparu gweithiwr amser llawn dynodedig i weithio ar gyfer pob un o brif ranbarthau Cymru. Maent yn cynnig cefnogaeth, help a chyngor am bethau fel iechyd rhywiol, addysg, cyfleoedd gwaith, hawliau lles a budd-daliadau, tai, mewnfudiad, cwnsela, mynediad at grantiau elusennol a sefydlu grwpiau cefnogaeth gan gymheiriaid.

Yn ogystal â hyn, gallant gynnig hyfforddiant, cyngor ar adnoddau am ddim i bobl broffesiynol eraill sy'n gweithio gyda' phobl sy'n byw gyda HIV a gwasanaethau hyrwyddo iechyd ymysg yr unigolion a'r cymunedau sydd â'r risg uchaf o gael HIV.

Ffôn: 07824809779

 

 

Cyswllt

  • Ebost: cymorth@powys.gov.uk
  • Teleffon: 0345 602 7050
  • Cyfeiriad: Pobl Uniongyrchol Powys, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu